مرور برچسب

کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم،دکتر وحید نجاتی، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار، توانبخشی شناختی، دانشگاه شهیدبهشتی

ثبت نام دهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از 21 آبان 1399 به صورت مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱ تماس…

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم هشتمین دوره

ثبت نام کارگاه  توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 7 و 8 آذر ۹۸ ساعات کارگاه: پنجشنبه از ساعت 14 الی 18- جمعه از ساعت 8 الی 14…

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

ثبت نام کارگاه  توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ ساعات کارگاه: پنجشنبه از ساعت 14 الی 18- جمعه از ساعت 8…