مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

گروه شناخت سازمانی

 

ارزیابی و توسعه شایستگی های شناختی حرفه ای

 

تعریف شایستگی:

شایستگی توانایی بکارگیری و بهره مندی از مجموعه دانش، مهارت ها و توانایی مورد نیاز برای عملکرد مطلوب و موفقیت آمیز در فعالیت های چالش انگیز و موقعیت‌های بحرانی است.شایستگی ها مبنایی برای ارزیابی پتانسیل انجام کار است و هر فرد به ارزیابی مناسب، تشخیص دقیق نقاط ضعف و قوت و توانمندسازی پیش نیازهای آن نیاز خواهد داشت.

 

-شایستگی شناختی حرفه ای:

توانایی­ های شناختی پایه و مهارت های عالی شناختی زیربنای تمامی شایستگی های شغلی هستند. این توانایی ها با ابزارهای معتبر شناختی قابل سنجش هستند. شایستگی های شناختی می توانند به عنوان سازه های عملکردی برای ارزیابی توانایی های افراد در استخدام و ارتقاء مورد نظر قرار گیرند. علاوه بر این این شایستگی ها با مداخلات شناختی قابل توسعه بوده و می توانند شایستگی های شغلی را ارتقاء دهند.

 

 

-دامنه های شایستگی های حرفه ای:

کارکردهای شناختی پایه: توجه،کنترل مهاری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه فعال، ادارک و هیجان

مهارت های شناختی عالی: تصمیم گیری، برنامه ریزی، ادراک زمان، خلاقیت، دیدگاه­گیری، و شناخت اجتماعی

 

 

 

 

خدمات مرکز:

  1. برگزاری ارزیابی های شناختی برای استخدام و ارتقاء
  • سنجش کارکردهای شناختی پایه (توجه،کنترل مهاری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه فعال، ادارک و هیجان و عالی (تصمیم گیری، برنامه ریزی، ادراک زمان، خلاقیت، دیدگاه­گیری، و شناخت اجتماعی) با استفاده از آزمون های بدیع طراحی و اعتبار سنجی شده مرکز
  • ارائه گزارش مدیریتی و مپینگ توانایی های شناختی با سازمانی

 

 

نتایج طرح ارزیابی:

-گزارش مديريتي:
گزارش جامع تحليلي- مقايسه اي از نفرات ارزيابي شده
توصیه های اجرایی- آموزشی- توسعه ای
– گزارش هاي فردي:
پروفایل شناختی
وضعیت توانایی های شناختی به تفکیک به همراه تعریف و کاربست هر توانایی و توصیه های توسعه ای
– برنامه توسعه فردي:
پیشنهاد برنامه توسعه توانایی ها شناختی متناسب با توانایی های پایه و نیازهای حرفه ای

 

خدمات مرکز:

2. برگزاری دوره آشنایی با شناخت سازمانی برای مدیران

3. تقویت کارکردهای شناختی مدیران و کارشناسان با استفاده از مداخلات عصب شناختی

4. برگزاری دوره تقویت مهارت های مدیریتی با استفاده از آموزش راهبردهای شناختی سناریو محور

 

معرفی کوتاه مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار:

  1. تاسیس با اخذ مجوز مرکز پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری (1383)
  2. طراحی 20 بسته توانبخشی شناختی با بیش از 300 برنامه مداخله شناختی
  3. طراحی و هنجاریابی 100 ابزار ارزیابی شناختی (بانک داده‌های 85 هزار نفری ایرانی)
  4. حمایت از بیش از 150 پایان نامه تحصیلات تکمیلی
  5. اجرای بیش از 20 طرح ملی در حیطه علوم شناختی
  6. تربیت 500 متخصص توانبخشی شناختی
  7. تجهیز بیش از 70 مرکز به ابزارهای مرکز در سراسر کشور به عنوان نمایندگی رسمی