مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار توسعه دهنده سامانه کاوشگر روش‌های توانبخشی کارکردهای شناختی و سنجش (کرتکس)
Cognitive Rehabilitation and Testing Explorer (CORTEX)

شامل 20 بسته توانبخشی شناختی و آزمایشگاه ارزیابی شناختی با امکان توانبخشی شناختی از راه دور

جهت تهیه بسته‌های توانبخشی شناختی و تسهیلات مرکز برای پژوهشگران، درمانگران و متخصصان با شماره 22407601 تماس حاصل فرمائید.   


     

برنامه توانبخشی شناختی حافظه و توجه آرام 

Attentive Rehabilitation of Attention & Memory (ARAM)

این برنامه مجموعه‌­ای از ابزارهای توانبخشی شناختی رایانه­‌ای است که برای تقویت ابعاد مختلف توجه و حافظه طراحی شده است. این بسته دارای تمرینات پیشرونده هوشمند بر اساس مدل توجه سولبرگ و متیر و مدل حافظه فعال کاری بدلی است. تکالیف برنامه آرام که بر مبنای اصول توانبخشی شناختی و ماهیت کارکردهای توجه و حافظه فعال طراحی شده است.

تکالیف برنامه:

خانه‌­های رنگی، صورت­‌ها، پنجره‌‌­های مشابه، جداول نشاندار، تصاویر مقطع، سرنام­ سازی، رنگ­‌های آخر، ردیابی حیوانات، تصاویر تکراری، جفت کردن حروف کلمات و جفت کردن تأخیری رنگ‌ها.

منابع


برنامه توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت اکسیر    

Exercise for Cognitive Improvement & Rehabilitation (EXCIR)

این برنامه مبتنی بر حرکت اکسیر با افزایش هدفمند نیازهای شناختی حرکت، سعی در توانبخشی و تقویت کارکردهای شناختی دارد. بدین منظور با در نظر گرفتن اصول حاکم بر توانبخشی شناختی و حرکت، تکالیف حرکتی‌ای طراحی شده است که به صورت پیشرونده کارکردهای شناختی مختلف را درگیر می‌­نماید. در برنامه اکسیر که برای اولین بار از حرکت به منظور توانبخشی شناختی استفاده نموده است، حرکت­ های آسان با نیازهای شناختی پیشرونده طراحی شده ­اند.

تکالیف برنامه:
تکلیف پرش انتخابی رنگی، پرش پایدار، راه رفتن با محاسبه، راه رفتن روی الگو، حرکات مناسب دست، مهار ضربه، پرش انتخابی اعداد، پرش مداوم، حرکت مخالف دست، پرش انتخابی جهات، راه رفتن آرام و حرکات هماهنگ اندام­‌ها.

منابع


برنامه هوشمند بازشناسی حالات هیجانی صورت عارف

Attentive Rehabilitation of Recognition of Emotional Face (AREF)

این برنامه رایانه‌­ای با استفاده از صورت­‌های گرافیکی، آموزش­ بازشناسی هیجانی راانجام می­‌دهد. پیشرفت تکالیف این مداخله براساس دشواری بازشناسی حالات هیجانی، تعداد گزینه­‌ها و شدت تظاهرات هیجانی است.

تکالیف برنامه:
تکالیف تشخیص صریح هیجانات، تکالیف انطباق هیجانی صورت­‌های تمام رخ، تکالیف انطباق هیجانی صورت­‌های نیمرخ.

منابع


برنامه توانبخشی شناختی کنترل مهاری و توجه انتخابی پریسا 

Program for Attentive Rehabilitation of Inhibition & Selective Attention (PARISA)

این برنامه برای سه نوع عملکرد کنترل مهاری مشتمل بر مهار تداخل یا توجه انتخابی، مهار در حال اجرا و مهار پاداش پیشین، تکالیف رایانه‌­ای مجزا دارد.

تکالیف برنامه:
تکلیف مرتب کردن صورت­‌ها، تکلیف صید ماهی، تکلیف بسته­‌بندی، تکلیف انتخاب کلاه، تکلیف مدیریت ترافیک ، تکلیف مسابقه خرگوش و لاک­پشت.

منابع


برنامه توانبخشی و تقویت حافظه شنیداری رسام          

Rehabilitation & Strengthening of Auditory Memory (RASAM)

این برنامه  براساس مدل حافظه کاری بدلی طراحی شده است و بر تقویت حافظه فعال از طریق محرک­‌های شنیداری استوار است. تمامی تکالیف به­ صورت پیشرونده و رایانه‌­ای به فرد ارائه می‌­شود.

تکالیف برنامه:
تکلیف جستجوی صداها، تکلیف انطباق صداها، تکلیف مرتب کردن، تکلیف درست کردن سرنام.


برنامه ترمیم سوگیری توجه ابر                                          

Attention Bias Remediation (ABR)                                                                                                   

این برنامه با هدف تعدیل تعامل هیجان و توجه در پردازش محرک‌های هیجانی طراحی شده است. کلیه این تکالیف به صورت زیر آستانه‌ای سوگیری توجه فرد را از محرک مورد سوگیری کاسته و پردازش هیجانی را تعدیل می‌نمایند.

تکالیف برنامه:
تکلیف جستجوی هدف، تکلیف جعبه شانس، تکلیف انتخاب تصویر، تکلیف قاب رنگی.

منابع


برنامه ترمیم سوگیری نشانه‌های مبهم مهین                                   

Modification of Ambiguous Hallmark Interpretation (MAHIN)                                                                                                   

این برنامه به اصلاح سوگیری تفسیر محرک‌های مبهم می‌پردازد. برداشت منفی از محرک‌های مبهم به عنوان زیربنای اختلالات متعدد اضطرابی و خلقی به عنوان پایه شناختی این اختلالات مطرحند و تعدیل آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش علایم عصب شناختی و رفتاری آنها هستند.

تکالیف برنامه:
تکلیف جستجوی هدف، تکلیف تصاویر مبهم، تکلیف داستان­‌های مبهم، تکلیف حالات مبهم چهره، تکلیف جدول کلمات متقاطع و تکلیف ریشه کلمات.


برنامه ترمیم هوشمند سوگیری حافظه پرمین                                 

Program for Attentive Remediation of Memory Inclination (PARMIN)                                                                                                  

مبنای عصب شناختی این برنامه اصلاح شبکه معنایی اطلاعات منفی است که نقش مهمی در ایجاد و توسعه اختلالات اضطرابی و خلقی دارد.

تکالیف برنامه:
تکلیف درست کردن سرنام، تکلیف جفت کردن کلمات، تکلیف کشف منظره­‌ها، تکلیف چند محرک پیشین.

منابع


برنامه هوشمند توانبخشی توانایی های فضایی پارسا                    

Program for Attentive Rehabilitation of Spatial Abilities (PARSA)                                                                                                 

این برنامه براساس فرایندهای مختلف ادراک دیدرای قطعه آهیانه‌ای مغز طراحی شده است.این برنامه تکالیف متعدد رایانه‌­ای را به صورت دیداری برای عملکردهای ردیابی، تثبیت، بستگی بینایی و درک هدف از زمینه دارد.

تکالیف برنامه:
تکلیف ردیابی، تکلیف کشف محرک، تکلیف انطباق تصاویر، تکلیف تشخیص تفاوت، تکلیف سرنام سازی، تکلیف انتخاب هدف.

منابع


برنامه آموزش و بهبود ذهن­ خوانی از طریق چشم ترمه                

Program Training for Enhancement of Reading Mind from Eyes (TERME)                                                                                                 

این برنامه بر اساس بانک تصاویر چشم دربردانده حالات ذهنی تهیه شده است. در این برنامه تصاویر چشم با گزینه‌های حالات ذهنی به فرد ارایه می شود و کاربر باید حالت ذهنی را تشخیص دهد.  پس از پاسخ بازخورد به فرد ارایه می‌شود. حالات ذهنی و گزینه‌ها به صورت درجه‌بندی شده به فرد ارایه می‌شود. تکالیف این برنامه در چهار سطح با سطوح دشواری متفاوت است.

تکالیف برنامه:
تکلیف های ساده، متوسط و پیشرفته ذهن خوانی از طریق چشم
                 


              

برنامه توانبخشی و تقویت توجه پارس

 Program for Attention Rehabilitation and Strengthening (PARS)                                                                                                 

این برنامه بر مبنای نظریه‌های بنیادین توجه اعم از نظریه سلسله مراتبی سولبرگ و متیر، نظریه توجه خودکار لوگان، نظریه رقابت سوگیرانه اسیمون و دانکن و نظریه تلفیق وجوه تریزمن طراحی شده است.

تکالیف برنامه:
طبقه‌بندی رنگ‌ها، طبقه‌بندی اشکال، طبقه‌بندی خانه ساده، طبقه‌بندی گربه‌ها، دسته‌بندی خانه‌های پیچیده، کشف اجزاء تصاویر، تعیین تفاوت تصاویر، جدول کلمات متقاطع، کشف کلمات، جستجو در داستان، جستجوی هدف، جستجوی اشکال هندسی مشابه، جمع هدفمند اعداد و جستجوی حروف کلمات.

منابع


برنامه هوشمند توانبخشی و تقویت توجه آریا                                 

Attentive Rehabilitation and Improvement of Attention (ARIA)                                                                                            

این برنامه بر مبنای مدل توجهی سلسله مراتبی طراحی شده است و تکالیفی درجه بندی شده و هدفمند برای ارتقاء توجه متمرکز، توجه پایدار، توجه انتخابی، توجه انتقالی و توجه تقسیم شده دارد.

تکالیف برنامه:
خرید، لامپ ها، جعبه ها، شلیک، برج اعداد، صورت های هندسی


 برنامه تقویت توجه مبتنی بر کینکت کارا 

Kinect-based Attentive Rehabilitation of Attention (KARA)                                                                                           

این برنامه بر مبنای حرکات هدفمند نیازمند توجه طراحی شده است و تکالیفی حرکتی برای تقویت توانایی های توجهی ارائه میدهد که با فیدبک دستگاه کینکت همراه است.

تکالیف برنامه:
تکلیف حرکات همزمان دست ها، اندام متفاوت، اندام های متحرک، دروازه بان، بازیکن رقیب

منابع


برنامه هوشمند توانبخشی درک زمان پارت 

Program for Attentive Rehabilitation of Timing (PART)                                                                                         

این برنامه در فاز مطالعه کارآزمایی بالینی است.

 

 


 برنامه توانبخشی شناختی کلاس محور کُر

Class-based Cognitive Rehabilitation (CORE)

این برنامه برای ارتقاء توانایی یادگیری، کارکردهای اجرایی وتوجهی به صورت گروهی در کلاس درس طراحی شده است و برای کودکان با تحول طبیعی و یا اختلالات تحولی قابل استفاده است.

تکالیف برنامه:

تکلیف آشنا شدن اعضای گروه، تکلیف پاسخ متناسب به محرک‌های ساده، تکلیف پاسخ متناسب به محرک‌های پیچیده، تکلیف حرکات متناسب اندام فوقانی، تکلیف حرکت مخالف دست، تکلیف حرکات هماهنگ اندام‌ها، تکلیف دست بزن- دست نزن، تکلیف کاربردهای مختلف، تکلیف نامیدن انتخابی، تکلیف تکرار کلمات، تکلیف نامیدن متوالی، تکلیف طبقه‌بندی، تکلیف سرسره حیوانات، تکلیف ترتیب تصاویر، تکلیف مزاحم فیلم، تکلیف اسامی متوالی، تکلیف محرک‌های پشت سرهم، تکلیف افراد هم گروه، تکلیف نامیدن معکوس، تکلیف پیدا کردن هدف


 برنامه سنجش و تقویت شناختی سازمانی اسکوپ

 Screening and Strengthening of Cognition in Personnel (SCOPE)

این برنامه برای سنجش و تقویت کارکردهای شناختی پایه و عالی در کارکنان سازمان ها طراحی شده است.

حیطه های مورد سنجش و تقویت برنامه عبارتند از: توجه، حافظه فعال، کنترل مهاری، درک هیجانی، درک فضایی، انعطاف پذیری شناختی، شناخت اجتماعی، دیدگاه گیری، درک زمان، تفکر خلاق، تصمیم گیری، برنامه ریزی


 برنامه توانبخشی توجه با تکالیف تعادلی باران                            

Balance-Based Attentive Rehabilitation of Attention (BARAN)                                                                                         

این برنامه بر مبنای تئوری خودکار شدن و بر پایه تکلیف دوگانه شناختی تعادلی طراحی شده است. تکالیف برنامه باران دو نوع تمرینات تعادلی و تمرینات شناختی در ده سطح و یکصد و پنجاه تکلیف مختلف است.

تکالیف برنامه:
120 تکلیف تعادلی و توجهی متنوع

منابع


  برنامه کاربردی تقویت حافظه امین                             

Applied Memory Intervention (AMIN)                                                                                        

این برنامه بر اساس مدل حافظه کاری بدلی و پژوهش های مرتبط با آن طراحی شده است. در این برنامه سعی شده است اولویت کارکردی اجزاء مدل، پیشرفت و تنوع در طراحی تکالیف مورد نظر قرار گیرد.

تکالیف برنامه:
تکلیف تلفظ تکراری، کشف شباهت واجی، جستجوی قافیه کلمات، ساختن و تجزیه کلمات، حذف واج ها، جابه-جاکردن واج ها، جستجوی حروف کلمات، تکمیل ریشه کلمات، به خاطرسپاری رشته کلمات و تصاویر، دسته بندی محرک ها، بازگویی با کلمات دیگر، یادگیری انتخاب تصاویر، درست کردن سرنام، جمله سازی، به خاطرسپاری تصاویر پیچیده، به خاطرسپاری صریح کلمات، به خاطرسپاری ضمنی کلمات، به خاطرسپاری همایندی کلمات، واژه سازی، داستان سازی، جمع هدفمند اعداد و محرک های پیشین است.


آزمایشگاه شناختی کاگنیلا                           

این آزمایشگاه شامل یکصد آزمون شناختی با بانک داده های 85 هزار نفری است.
تمامی آزمون های این ازمایشگاه قابلیت اجرا از راه دور در اپلیکیشن ازمودنی زیر نظر آزمونگر را دارند.
آزمونگر می تواند در آزمایشگاه مجازی گزارش فردی برای ارائه به آزمودنی وگزارش گروهی قابل انتقال به نرم افزار های داده پرداز را تهیه نماید.

برای مشاهده لیست ابزارهای آزمایشگاه اینجا کلیک کنید.