یازدهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).استاد دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره:مرداد 1400 به صورت مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.   کارگاه به صورت 40 ساعت مجازی (آفلاین) و 8 ساعت لایو برگزار خواهد… ادامه خواندن یازدهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

پنجمین دوره توانبخشی شناختی در اختلالات اضطرابی و افسردگی (مجازی)

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات اضطرابی و افسردگی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 29 و 30 اردیبهشت 1400 روز و ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20 و پنج شنبه از ساعت 8 الی 12  ثبت نام در این کارگاه

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم دهمین دوره

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم دهمین دوره مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 19 و 20 آذر ۹9 ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20- پنجشنبه از ساعت 8 الی 12                   ثبت نام… ادامه خواندن ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم دهمین دوره

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه دهمین دوره

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 12 و 13 آذر ۹9 ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20- پنجشنبه از ساعت 8 الی 12