دهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از 21 آبان 1399 به صورت مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.      

اطلاعیه

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با همکاری انتشارات رشد فرهنگ ارائه می کند کتاب های کاربردی همراه مغز و رفتار