مرور رده

آموزش

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

ثبت نام کارگاه  توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ ساعات کارگاه: پنجشنبه از ساعت 14 الی 18- جمعه از ساعت 8…

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی

ثبت نام کارگاه  توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: ۲۳ و ۲۴خرداد ۹۸ ساعات کارگاه: پنجشنبه از ساعت 14 الی 18- جمعه از…

ثبت نام کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی (هفتمین دوره)

ثبت نام کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: ۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۸ ساعت کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20- پنجشنبه از ساعت…

مراحل دریافت مدرک هفتمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

هفتمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت…