ششمین دوره تـوانبخشی شنـاختی اخـتلالات اضطـرابی و افسـردگی

0 22

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار برگزار می کند

 

🔸🔸🔸ششمین دوره تـوانبخشی شنـاختی اخـتلالات اضطـرابی و افسـردگی

📆شروع دوره: 5-4 آبان 1401 (چهارشنبه- پنجشنبه)

🔹🔹🔹مدرس دوره: دکتر وحید نجاتی

🔸🔸🔸 همراه با ارائه مدرک معتبر 

 

 20 درصد تخفیف برای ثبت نام 15 نفر اول

 تخفیف ویژه برای ثبت نام گروهی

 

 جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

http://cortexclinic.ir/CourseRegister.aspx

Leave A Reply

Your email address will not be published.