طرح مدارس

موفقیت تحصیلی در عصر اطلاعاتی حاضر نه تنها وابسته به مهارت­ های دانشی دانش ­آموزان است، بلکه به­ طور فزاینده­ای وابسته به مهارت­ های پردازشی آنان است. توانایی­ های پردازشی شامل توانایی تنظیم هدف، برنامه­ ریزی اولویت­ بندی، سازمان­بندی، انعطاف­ پذیری شناختی، حفظ و دستکاری اطلاعات در حافظه کاری و خود­پایی است. مجموعه­ ی این مهارت­ های شناختی کارکردهای اجرایی خوانده می­شود. براین اساس موفقیت تحصیلی دانش­ آموزان نیازمند توانایی برنامه­ ریزی و اولویت­ بندی زمان، سازمانبندی مفاد درسی، افتراق موضوعات اصلی از جزئیات و ایجاد تغییرات مناسب در رویکرد مطالعاتی و ارزیابی وضعیت پیشرفت تحصیلی خود است.
ماهیت ارزیابی:
                *توانایی کنترل مهاری
                *توانایی توجه پایدار
               *توانایی حافظه کوتاه مدت(حافظه شنیداری)
               *توانایی حافظه دیداری
               *توانایی حافظه فعال
               *توانایی انعطاف ­پذیری شناختی
               *به همراه ارائه بسته­ ی راهبردهای ارتقاء حافظه«راح»

مراحل اصلی طرح:
  • ارزیابی شناختی دانش­اموزان
  • مداخله آموزشی از سوی متخصصین(مشاوره به دانش ­آموز/ ارائه توصیه ­های آموزشی به والدین و معلم دانش آموزان
  • ارائه کارنامه توانایی­ های شناختی
  • ارائه پکیج تکنیک­های تقویت حافظه(شامل جدیدترین روش­های تقویت حافظه و یادگیری بدون فراموشی)