درباره مرکز

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار به عنوان اولین مرکز پژوهشی تخصصی در حیطه علوم اعصاب شناختی، فعالیت خود را در سال 1383 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز نمود. ماموریت اصلی این مرکز، تحقیق، توسعه و ترویج ابزارهای ارزیابی و توانبخشی شناختی است. در همین راستا، از ابتدای فعالیت تاکنون، بیش از 20 بسته توانبخشی شناختی طراحی و ساخته شد و پس از گذراندن مرحله تحقیقاتی و اعتباریابی، در اختیار درمانگران قرار گرفت و هم اکنون در ۷۰ کلینیک فعال در کل کشور در حال اجراست. از دیگر فعالیت های مرکز، می توان به برگزاری بیش از 100 کارگاه آموزشی ارزیابی و توانبخشی شناختی، اجرای بیش از 20 طرح پژوهشی کاربردی در حیطه علوم شناختی، حمایت از بیش از یکصدوپنجاه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و طراحی، ساخت و هنجاریابی بیش از یکصد ابزار ارزیابی شناختی اشاره کرد.