اطلاعیه

0

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتاردر راستای ترویج دانش شناختی جامعه، اقدام به تدوین کتاب های کاربردی همراه مغز و رفتارنموده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.