اطلاعیه

0

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتارپس از دوازده سال پژوهشدر حیطه طراحی و ساخت ابزارهای ارزیابی شناختیرونمایی می کند:
سامانه ارزیابی شناختی پوپک
POPAC: Packages Of Paper and Pencil Assessment of Cognition

۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸ دانشگاه شهید بهشتی

کلیه دانش آموختگان مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار می توانندبه صورت رایگان از این سامانه استفاده نمایند.

ـ با پشتیبانی بانک داده های بیش از ۸۱۳۶ نفر

ـ امکان تعریف کلینیک ارزیابی شناختی شخصیبرای درمانگران با قابلیت ارائه گزارش درسربرگ کلینیک

ـ ارایه گزارش وضعیت شناختی بیمار در مقایسهبا داده های هنجار

ـ دسترسی به مستندات آزمون ها و اطلاعاتبانک داده ها

جهت شرکت در مراسم رونمایی با مرکز تماس حاصل فرمایید.

راه های ارتباطی با مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار:

 شماهره تماس:   ۰۲۱۲۲۴۰۷۶۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.