کارگاه،توانبخشی شناختی،کارکردهای اجرایی،حافظه، اصول و فنون ارزیابی،دکتر وحیدنجاتی،مرکزپژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی برگزار شد.

اولین کارگاه از ششمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی در تاریخ ۱۴ و ۱۵شهریورماه ۹۷با تدریس […]