دوره جامع مدیریت رفتاری والدین(فرزندپروری) مدرس: سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان : دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده خانواده  تاریخ : ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۹۶ ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر می باشد. ۲۰ درصد…