ثبت نام دوره روان درمانی مثبت نگر مدرس: دکتر شهریار شهیدی: استاد روان شناسی سلامت دانشگاه شهیدبهشتی، متخصص روان درمانی مثبت ارائه مدرک رسمی پس از آزمون تاریخ کارگاه:  از ۱ آذر لغایت ۹ اسفند (به مدت ۶۰ ساعت در ۱۵ جلسه- روزهای پنجشنبه) ساعت…