روان درمانی مثبت،مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مهر ۳۰, ۱۳۹۷

ثبت نام دوره روان درمانی مثبت نگر

ثبت نام دوره روان درمانی مثبت نگر مدرس: دکتر شهریار شهیدی: استاد روان شناسی سلامت دانشگاه شهیدبهشتی، متخصص روان درمانی مثبت ارائه مدرک رسمی پس از […]