دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی،دکتر وحید نجاتی، توانبخشی شناختی، دانشگاه شهیدبهشتی، ADHD، اتیسم، حافظه، ارزیابی شناختی

تیر ۵, ۱۳۹۷

ششمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

ثبت نام ششمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از ۱۴ […]