ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه،مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار،دکتر نجاتی،توانبخشی شناختی

شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این کارگاه، […]