توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار، دکتر وحید نجاتی

شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این کارگاه، کارگاه […]