اختلال نقص توجه- بیش فعالی و مهارت‌های اجتماعی- راهنمای گام به گام برای والدین و مربیان-Attention-deficit-disordered children -- United States کم‌توجهی در کودکان -- آموزش و پرورش -- ایالات متحده-