مرداد ۲, ۱۳۹۵

ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.

اولین کارگاه از دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.(پیشنیاز سایرکارگاه ها) مدرس: دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

درباره مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

مراحل دریافت مدرک دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

جدول زمانبندی و اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی