اطلاعیه: از محصولات مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی دیدن نمایید.

دسته: کارگاه ها

اخبار, کارگاه ها

پنجمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی برگزار شد 

پنجمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با تدریس جناب اقای دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد. این دوره جامع که همانند دوره های گذشته با استقبال متخصصین حیطه سلامت همراه بود، شامل ۵ کارگاه دو روزه…

اخبار, کارگاه ها

آزمون سومین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی برگزار شد. 

  به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آزمون سومین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی روز جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۴۵ دقیقه برگزار شد. شرکت کنندگان دوره جامع پس از ورود به سامانه آموزش مجازی مرکز پژوهشی (سام) و پاسخ به سوالات کارنامه دریافت…

آموزش, اخبار, کارگاه ها

ثبت نام دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری 

 دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری  شروع دوره: ۱۰ آبانماه مدرس: سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان : دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده خانواده  مهلت ثبت نام : ۶ آبانماه ۹۵ ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان…

آموزش, اخبار, کارگاه ها

دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری 

 دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری  شروع دوره: ۵آبانماه مدرس: سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان : دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده خانواده  مهلت ثبت نام : ۲ آبانماه ۹۵ ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر…