مهر ۱۴, ۱۳۹۵

دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری

 دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری  شروع دوره: ۵آبانماه مدرس: سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان : دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

دومین دوره از مدرسه جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ، دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه برگزار می شود. […]
مرداد ۲, ۱۳۹۵

ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.

اولین کارگاه از دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.(پیشنیاز سایرکارگاه ها) مدرس: دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

درباره مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار