مرور رده

کارگاه ها

سومین دوره پیشرفته مقاله نویسی

مدرس: دکتر مسعود طهماسیان؛ پزشک و دکترای علوم اعصاب از آلمان،استادیار پژوهشکده علوم وفناوری های پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی شروع دوره: از 27 آذر 99 زمان پنج شنبه ها؛ ساعت ۱۲-۹ ۱0 جلسه (مجازی) ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان…

دهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از 21 آبان 1399 به صورت مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱ تماس…

نهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

 نهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از15 مرداد 1399 به صورت حضوری( محدود) و مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی…

مدیریت شناختی کم توجهی وبیش فعالی کودکان (ویژه والدین)

ثبت نام کارگاه مدیریت شناختی کم توجهی وبیش فعالی کودکان (ویژه والدین) مدرس: دکتر وحید نجاتی، متخصص(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 1 اسفند  ۹۸ ساعات کارگاه:پنج شنبه از ساعت 12-8 ثبت نام تنها از طریق…