امسال سومین همایش نقشه برداری مغز ایران با حضور تعدادی از برجسته ترین دانشمندان علوم اعصاب جهان توسط انجمن علوم و فناوری های شناختی کشور در دانشگاه شهید بهشتی به ریاست پروفسور عباس علوی برگزار خواهد شد. همایش امسال مصادف با چهلمین سالگرد انجام اف…