اطلاعیه: از محصولات مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی دیدن نمایید.

دسته: اخبار

اخبار, کارگاه ها

آزمون سومین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی برگزار شد. 

  به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آزمون سومین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی روز جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۰:۴۵ دقیقه برگزار شد. شرکت کنندگان دوره جامع پس از ورود به سامانه آموزش مجازی مرکز پژوهشی (سام) و پاسخ به سوالات کارنامه دریافت…

آموزش, اخبار, کارگاه ها

ثبت نام دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری 

 دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری  شروع دوره: ۱۰ آبانماه مدرس: سرکار خانم دکتر کارینه طهماسیان : دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده خانواده  مهلت ثبت نام : ۶ آبانماه ۹۵ ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان…

آموزش, اخبار

کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم (نوبت اول و دوم) برگزار شد. 

پنجمین و آخرین  کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان توانبخشی شناختی اختلالاتطیف اتیسم (نوبت اول و دوم) در تاریخ های:۱۵،۱۶  و ۲۲،۲۳   شهریور ۹۶ با تدریس جناب آقای دکتر وحید نجاتی(دکتری علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت. دانشیار دانشگاه شهید…

آموزش, اخبار

کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه (نوبت اول و دوم) برگزار شد. 

چهارمین  کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه (نوبت اول و دوم) در تاریخ های: ۱۶،۱۵ و ۲۲،۲۳ شهریور ۹۶ با تدریس جناب آقای دکتر وحید نجاتی(دکتری علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت. دانشیار دانشگاه شهید…