شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی برگزار شد.

اولین کارگاه از ششمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی در تاریخ ۱۴ و ۱۵شهریورماه ۹۷با تدریس […]
شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این کارگاه، کارگاه […]
شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این […]
شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این کارگاه، […]