مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مرداد ۱, ۱۳۹۶

تربیت درمانگر توانبخشی شناختی(نوبت دوم)

مدرس:دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی جهت کسب اطلاعات بیشتر فایلpdf شرایط و جدول کامل دوره را دریافت و مطالعه […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی(نوبت دوم)

کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی(نوبت دوم) مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی جهت کسب اطلاعات […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی ، نوبت اول برگزار شد.

اولین کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی(نوبت اول) در تاریخ ۲۱و۲۲ تیرماه ۹۶ با تدریس […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۶

ظرفیت کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی(نوبت اول) تکمیل شد

کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی جهت کسب اطلاعات بیشتر […]