مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

درباره مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

مراحل دریافت مدرک دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

جدول زمانبندی و اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

 
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

ثبت نام دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی آغاز شد. مدرس:دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مدرک معتبر و امتیاز […]