مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

مراحل دریافت مدرک دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

تیر ۲۸, ۱۳۹۵

جدول زمانبندی و اطلاعات تکمیلی دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

 
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

ثبت نام دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی آغاز شد. مدرس:دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی مدرک معتبر و امتیاز […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۵

نکات اساسی در توانبخشی شناختی

 علاقه مندان و پژوهشگران عزیز می توانند با عضویت در کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار هر روزنکات اساسی در توانبخشی شناختی را مطالعه نمایند. […]