مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

ابزار ارزیابی ۱

Test
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

دومین دوره از مدرسه جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ، دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه برگزار می شود. […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

کارگاه اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی برگزار شد

۶و۷ مردادماه ۹۵ اولین کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی،با عنوان : اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی توسط مرکز پژوهشی علوم اعصاب […]
مرداد ۲, ۱۳۹۵

ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.

اولین کارگاه از دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.(پیشنیاز سایرکارگاه ها) مدرس: دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم […]