مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

سامانه سرند

در حال بروز رسانی….
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

آزمونهای منتخب ارزیابی شناختی

برای دریافت آزمونهای منتخب ارزیابی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…  
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

نگاره های منتخب در توانبخشی شناختی

برای دریافت نگاره های منتخب در توانبخشی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

نکات اساسی در توانبخشی شناختی

برای دریافت نکات اساسی در توانبخشی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…