مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مرداد ۱۵, ۱۳۹۵

حمایت۱

مرداد ۱۵, ۱۳۹۵

ابزار ارزیابی ۲

مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

ابزار ارزیابی ۱

Test
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم

دومین دوره از مدرسه جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی ، دوره توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم در تاریخ ۲۰ و ۲۱ مرداد ماه برگزار می شود. […]