مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

نگاره های منتخب در توانبخشی شناختی

برای دریافت نگاره های منتخب در توانبخشی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

نکات اساسی در توانبخشی شناختی

برای دریافت نکات اساسی در توانبخشی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

مقالات منتخب توانبخشی شناختی

برای دریافت مقالات منتخب توانبخشی شناختی به کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار در تلگرام بپیوندید…
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵

حمایت ۲