سومین دوره پیشرفته مقاله نویسی

مدرس: دکتر مسعود طهماسیان؛ پزشک و دکترای علوم اعصاب از آلمان،استادیار پژوهشکده علوم وفناوری های پزشکی دانشگاه شهیدبهشتی شروع دوره: از 27 آذر 99 زمان پنج شنبه ها؛ ساعت ۱۲-۹ ۱0 جلسه (مجازی) ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان…

ثبت نام دهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی شروع دوره: از 21 آبان 1399 به صورت مجازی ثبت نام تنها از طریق وب سایت مرکز پژوهشی امکان پذیر است. جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱ تماس…