دومین  کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی با عنوان توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و یش فعالی (نوبت اول و دوم) در تاریخ های: ۵،۴و۱۲،۱۱ مردادماه ۹۶ با تدریس جناب آقای دکتر وحید نجاتی(دکتری علوم اعصاب شناختی، مغز و شناخت. دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)در دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
سایر کارگاه ها در نوبت دوم  در حال ثبت نام می باشند.

در حاشیه این کارگاه از کتاب باهوش اما حواس پرت (پگ داوسون و ریچارد گوار، ترجمه : دکتر وحید نجاتی-عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مهدیس مقصودلو) رو نمایی شد.