۲۰و۲۱ مردادماه ۹۵ دومین کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی،با عنوان :کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم توسط مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
سایر کارگاه های این دوره جامع، در تصویر مشخض شده اند.
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱

CR2