۶و۷ مردادماه ۹۵ اولین کارگاه از دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی،با عنوان : اصول و فنون ارزیابی و توانبخشی شناختی توسط مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
علاقمندان در این دو روز در بخش نظری با : اصول ارزیابی شناختی ،معرفی آزمونهای ارزیابی ادارک دیداری و شنیداری، انواع توجه، کارکردهای اجرایی، حافظه، شناخت اجتماعی و زبان آشنا شدند و سپس در بخش عملی کارگاه به اجرای عملی آزمونهای مربوطه پرداختند.
سایر کارگاه های این دوره جامع، در تصویر مشخض شده اند.
تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱
CR2