شما می توانید سوالات تخصصی خود در مورد محصولات (نرم افزارها و بسته های توانبخشی شناختی) و فناوری های مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار را در قسمت دیدگاه (قسمت پایین همین صفحه) ارسال نمایید.

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”][/blockquote]کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود.