به اطلاع می رساند علاقه مندان و پژوهشگران عزیز می توانند با عضویت در کانال مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار
هر روز یک مقاله مطالعه نمایند.
به زودی امکانات تازه مرکز پژوهشی برای پژوهشگران و علاقه مندان در سایت قرار خواهد گرفت.

برای عضویت در کانال کلیک کنید.

روابط عمومی مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار