اولین کارگاه از دوره تربیت درمانگر توانبخشی شناختی
ثبت نام دوره اصول و فنون ارزیابی شناختی آغاز شد.(پیشنیاز سایرکارگاه ها)
مدرس: دکتر وحید نجاتی،فوق دکترای علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
مدرک معتبر و امتیاز باز آموزی
شماره تماس :۲۲۴۰۷۶۰۱-۰۲۱

درباره مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار