اطلاعیه مهم(دعوت به همکاری در اجرای کلان پروژه پژوهشی کاربردی)